สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

สารต่างๆ ที่ปะปนมากับน้ำ

สารต่างๆ ที่ปะปนมากับน้ำ 1. สี มักเกิดจากสารละลายในน้ำตามธรรมชาติ เช่น สารอินทรีย์ หรือโลหะบางชนิด ถ้าน้ำมีปริมาณเหล็กสูงมักมีสีเหลืองอ่อน สีของน้ำเ......

อ่านต่อ
view