สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com

วิธีเลืิ่อกเครื่องกรองน้ำ

วิธีเลืิ่อกเครื่องกรองน้ำ

วิธีเลือกเครื่องกรองน้ำ (สำหรับดื่ม)

ในปัจจุบันเครื่องกรองน้ำมีให้เลือกมากมาย หลายแบบหลายยี่ห้อ หลากหลายความสามารถ จนยากที่ผู้ซื้อหลายคนจะเข้าใจ(อย่าว่าแต่คนซื้อเลย ครับ คนขายบางคนยัง งงง) ว่าเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ และเครื่องกรองน้ำดื่ม มันแตกต่างกันอย่างไร แบบใหนดี แบบใหนไม่ดี แบบใหนจะเหมาะสม กับความต้องการ ถูกต้องตามที่อยากได้ ทำให้ผู้ซื้อสับสน ในข้อมูล ของเหล่ากูลู กูรู้ ทั่งหลายที่มีมากมายตามหน้า เว็บ จากแหล่ข้อมูลดังกล่าวข้างต้้นนี้ จึงเป็นที่มาของ "วิธีการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำสำหรับใช้ สำหรับดื่ม"

ขันตอนง่าย ๆ ที่เราควรรู้และทำความรู้จักร คือ

1). น้ำ คือต้องทราบสภาพน้ำ หรือ น้ำดิบที่จะนำมาผ่านการกรอง "น้ำ"

ที่จะนำมาผ่านการกรองนั้น มีแหล่งที่มาแตกต่างกัน จึงแยกวิธี และแยกประเภทของเครื่องกรองไปในตัว ครับ เช่น น้ำในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 90 % จะเป็นน้ำประปา ที่มีขั้นตอนและมาตราฐานเป็นที่ยอมรับเป็นอย่างดีจนกล้าท้าพิสูจน์ "น้ำประปาดื่มได้" ครับ สำหรับน้ำในต่างจังหวัด อาจเป็นระบบประปา เช่นกัน แต่ไม่มีใครกล้าออกมาพูดว่าประปาดื่มได้ เช่น ประปาหมู่บ้าน ประปาบาดาล ประปาทำเอง ประปาดิน เป็นต้้่น

น้ำประปานครหลวง

เครื่องกรองน้ำที่สามารถใช้ได้ ได้แก่

1).เครื่องกรองน้ำแบบ 1 ขั้นตอน 

(1.1).เครื่องกรอง Carbon Block Filtration กรองกลิ่น สี คลอรีน  

(1.2).เครื่องกรองน้ำระบบ Ion Exchage Resin Filtration กรองความกระด้าง 

(1.3).เครื่องกรองระบบ Ceramic Filtration กรองเซื้อโรค

(1.4).ระบบกรอง Sediment Filter กรองผุ่นตะกอน ดิน หิน ทราย โคลน สนิมเหล็ก 

2).เครื่องกรองน้ำแบบ 2 ขั้นตอน ได้แก่ระบบกรองน้ำที่มีการใข้ 2 รูปแบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองให้ได้ผมมากยิ่งขึ้น ขึ้่นอยู่กับความต้องการของลูกค้า เช่น

(2.1). แบบกรองตะกอนและกลิ่น สี คลอรีน ได้กแก่ >ไส้กรอง Sediment Filter และ ไส้กรอง Carbon Block Filtration

(2.2) แบบกรอง กลิ่น สี คลอรีน และความกระด้าง ได้แก่ ไส้กรอง Carbon Block Filter และ Ion Exchage Resin หรือแบบที่เราพบมากในอดีต>>>

(2.3). ระบบกรองกลิ่น สี คลอรีน และเชื้อโรค ได้แก่ ไส้กรอง Carobon Flter + Ceramic Filtration หรือ UV

3). เครื่องกรองน้ำ ระบบ 3 ขั้นตอน เป้นแบบที่ได้รับความนิยม แพร่หลายพอสมควร(ในอดีต3-5) ปีที่ผ่านมา ซึ่งมีรูปแบบดังนี้

(3.1) แบบกรองตะกอน ผุ่น ดิน หิน ทรายโคลน สนิมเหล็ก/กรองกลิ่น สี คลอรีน/กรองหินปูนความกระด้าง

(3.2). เครื่องกรองน้ำแบบ 3 ขั้นตอน ยูวี (กำจัดเชื้อโรค)
4). เครื่องกรองน้ำ แบบ 4 ขั้นตอน ซึ่งมีดังนี้
ขั้นตอนการทำงานของเครื่องกรองน้ำ แบบ 4 ขั้นตอน โดยทั่วไป ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1). ไส้กรอง Sediment Filter กรองตะกอน หินดินทราย โคลน สนิมเหล็ก หนือบางยี่ห้อ ใช้ไส้กรอง Ceramic Filtration กรองตะกอน และเชื้อโรค(บางชนิด)
ขั้นตอนที่ 2). ไส้กรอง Cabon Block Filter / AC คาร์บอนชนิดเกล็ด ผง ทำหน้าที่กรอง กลิ่น สี คลอรีน
ขั้นตอนที่ 3). ไส้กรอง Ion Exchage Resin กรองแลกเปลี่ยนประจุที่เป็นโซเดี่ยมทำให้น้ำที่ได้ มีความนุ่มนวน ชวนดื่ม
ขั้นตอนที่ 4). ไส้กรอง Post Carbon T/33 กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ปรับสภาพน้ำพร้อมดื่ม  หรือ ไส้กรอง Ceramic Filtration หรือ ระบบกรอง UV เป็นต้น (ขึ้นอยู่กับการตลาดของแต่ละบริษัทฯ)
เครื่องกรองน้ำทุกรุ่น ทุกแบบ ทุกประเภท สามารถกรองได้ แต่เราอาจพบปัญหาเรื่องกลิ่น (คลอรีน) และความสะอาดของท่อลำเลียง ไม่สะอาด พอ ซึ่งเครื่องกรองน้ำก็จะเข้ามาแก้ปัญหาเหล่านี้ ทำให้ปัญหาในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำสำหรับคนเมืองหลวง ไม่เป็นปัญหามากนัก แต่ก็มีบ่อยครั้งที่ปัญหาอาจเกิดโดยความไม่เข้าใจ ในการติดตั้ง คุณภาพของสารกรอง/ไส้กรองด้อยคุณภาพ (อาจเกิดกลิ่นน้ำน้ำ /น้ำมีกลิ่นคล้ายๆ ไข่เน่า) กลิ่นสนิมเหล็ก เป็นต้น ครับเครื่องกรองน้ำระบบ RO เองยังเคยเจอปัญหาดังกล่าง ครับ เรื่องกลิ่น (ส่วนใหญ่เกิดจากไส้กรองด้อยคุณภาพ) ลำดับเครื่องกรอง(ระบบกรอง) ที่ดี่ที่สุด ต้องยกให้ ระบบกรอง RO (Reverse Osmosis)0.0001ไมครอน *******/ ต่อก็เป็ระบบ กรองแบบ NANO= 0.002 ไมครอน***/ ระบบกรองแบบ UF-0.01 ไมครอน***/ ระบบกรองแบบ Ceramic Filtration 0.3-0.9 ไมครอน**/ระบบกรองแบบ UV ส่วนใหญ่ขนาดกรองตั้งแต่ 1-10 ไมครอน *(ระบบนี้เน้นกำจัดเชิื้อโรคแต่ไม่เน้นความละเอียดในการกรอง)/ระบบกรองแบบ 1 2 3 4 5 ขั้นตอน- เป็นระบบที่หลายบริษัทฯนำเข้ามาจำหน่ายเพื่อแก้ปัญหากลิ่น คลอรีนในน้ำ ส่วนจะได้ผลมากน้อย แค่ใหนนั้น ผมคิดว่าหลายท่านคงมีประสบการณ์มาแล้ว ครับ แต่สำหรับคนซื้อมือใหม่ คงมีความจำเป็นบ้างในการตัดสินใจซื้อ เพราะระบบกรองแบบ 1-5 ขั้นตอน บางบริษัทฯ ราคาหลายหมื่นบาทครับ
5).เครื่องกรองน้ำแบบ 5 ขั้นตอน
เครื่องกรองแบบ 5 ขั้นตอน กำลังเป็นที่นิยมมาก เป็นเครื่องกรองน้ำที่มีราคาถูก น่าใช้ มีให้เลือกหลากหลาย ซึีงพอจะแบบตามการใช้งานได้ดังนี้
(5.1). เครื่องกรองน้ำแบบ 5 ขั้นตอน (ธรรมดา) ราคาเริ่มต้น 650-7,500 บาท (*)
(5.2). เครื่องกรองน้ำ แบบ 5ขั้นตอน ระบบ ยูเอฟ (UF-0.01) ไมครอน ราคาเริ่มต้น 1,400-8,000 บาท(*****)
(5.3). เครื่องกรองน้ำ แบบ 5 ขั้นตอน ระบบ เซรามิค (Ceramic Filtration) 0.3-.09 ไมครอน ราคาเริ่มต้นที่ 1,690-32,000 บาท(***)
(5.4). เครื่องกรองน้ำ แบบ 5 ขั้นตอน ระบบ ยู วี (UV 6,9,11,12,14,16,-40 w.)  ราคาเริ่มต้นที่ 1,800-44,000 บาท(****)
(5.5). เครื่องกรองน้ำ แบบ 5 ขั้นตอน ระบบ อา โอ (RO=Reverse Osmosis) ขนาดความละเอียดในการกรอง 0.0001 ไมครอน (เป็นเครื่องกรองน้ำที่กรองได้เล็กที่สุดในโลก และดีที่สุดในโลก) ราคาเริ่มต้น 2,100-59,000 บาท(*******)

สำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัด คงตัดสินใจไม่เลือกไม่อยากครับ เพราะคงหนี ไม่พ้นระบบ RO (Revense Osmosis) แน่นอน ครับ ส่วนจะเป็นเครื่องกรองระบบ RO เราสักเท่าไหล่นั้น มาลอกดูว่าเราแรงหรือเงินเท่าไหล่ก็ลอกดูครับ ราคาเริ่มต้้นอยู่ที่ 2,xxx บาท -10,xxx บาท สำหรับครัวเรื่อนทั่วไป กำลังผลิตตั้ง 150 ลิตร / วัน ถึง 300 ลิตร ต่อวัน ครับ (เห็นไหมครับราคา น่าสนในมากครับ)

2) ราคาและงบประมาของผู้ซื้่อ

ทุกวันนี้ เครื่องกรองน้ำดื่มมีมากมายหลายราคา ขั้นอยู่กับ หลักการตลาดของแต่ละบริษัทฯ เข้ามาเป็นตัวกำหนดเรื่องราคา แต่ในข้างต้นนี้จะแบ่งแบบองรวมก่อน ครับคือ

*** แบ่งตามงบของผู้ซื้อ

  1). งบประมาณ 100-1,500 บาท ท่านสามารถซื้อเครื่องกรองน้ำตั้่ง แบบ 1 2 3  4 5 ขั้นตอนได้อย่างสะบาย (แบบขาย ไม่ส่ง ไม่มีบริการ ) ซื้อตามร้านค้าส่ง ทั่วไป ในเว็บก็มีครับ แบบว่าใครมีพื้นฐานเครื่องกรองน้ำ ละแบบนี้สบาย ครับ

  2). งบประมาณ 1,500 - 3,000 ท่านสามารถหาซื้อ เครื่องกรองน้ำแบบ 4-5 ขั้นตอน UF0.01 ไมครอน / แบบ 4-5 ขั้นตอน Ceramic 0.3-0.9 ไมครอน /เครื่องกรองน้ำแบบ RO50GPD ขนาอ 0.0001 ได้อย่างสะบายครับ

  3). งบประมาณ 3,000 - ขึ้นไป ท่านสามารถเลือกซื้อ เครื่องกรองน้ำดื่ม แบบ 4 - 5 ขั้นตอน แบบ UV / เครื่องกรองน้ำแบบ RO50GPD RO75GPD RO100GPD RO150GPD ตั้งแต่ง 5 6 7 ขั้นตอนตามที่ท่านต้องการ หริือแบบที่มีประสิทธิภาพต่าง

3). เครื่องกรองน้ำแบบตามตลาด หรือแบบตลาดการขาย เช่น

   3.1) ตลาดขายส่ง ร้านขานส่ง ตลาดแบบนี้่ เราจะเห็นมากยิ่งขึ้น ในปัจจุบัน เป็นตลาดสินค้าราคาถูก ไม่มีบริการ ไม่มีรับประกัน ไม่เปลี่ยน หรือคนสินค้าหากมีการตกลงซื้่อขายแล้ว ราคาสินค้าถูก สินค้าแบบตาดีได้ ตาร้ายเสีย มีทั้งที่เป็นร้านค้า และเว็บ ครับ

   3.1) ตลาดขายพร้อมบริการ ตลาดแบบนี้ ราคา จะมีการขยับขึัน มีการปรับแต่เครื่องกรองให้เหมาะสมกับการใช้ คืิ่อปรับแต่ไส้กรอง ระบบแรงดัน เพิ่มลด อุปกรณ์ให้เหมาะสม รับประกันสินค้า มีการช่าง แผนกบริการหลังการขาย ไว้ให้บริการ จะแพงหรือถูกนั้นขึ้นอยู่กับ เงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ หรือข้อกำหนดให้บริการส่วนมาจะเป็นสินค้าที่มีแพร่หลาย ในตลาด มีให้เลือก หลายรุ่น หลายแบบ หลากหลายคุณภาพ ตามแต่ความต้องการของลูกค้า สามารถอับเกรดเครื่องกรองน้ำตามต้องการ อะไหล่ ไส้กรอง สารกรอง เป็นแบบมาตราฐานสากล มีจำหน่ายมากมายหลายประเทศ เป็นรูปแบบที่นิยม กัน หาซื้อง่าย ไม่ต้องกลัวเรื่องซ่อมบำรุง อะไหล่ไส้กรอง สารกรอง หลังการขาย มีให้เลือก หลายราคา ครับ

   3.3) ตลาดขายตรง ตลาดแบบนีั้ เป็นเครื่องกรองน้ำเฉพาะ แบบสวย ราคาค่าตัว แพง (ดูดี มีราคา) มีข้อจำกัด ในการบริการหลังการขาย ไม่เป็๋นที่แพร่หลาย หาอะไหล่ยาก หมดแล้วหมดเลย เปลี่ยรุ่นที ก็ไม่มีอะไหล่ขาย ราคาแพงแบบไม่สมเหตุ สมผล

   3.4) ตลาดห้างฯ หรือเครื่องกรองน้ำที่มีขายตามห้างฯต่างๆ นั้นเอง ปัจจุบันเครื่องกรองน้ำที่มีขายตามห้างฯ ส่วนใหญ่สินค้าก็จะเป็นสินค้าแบบแตกขยายสาขา จากยี่ห้อหลัก ที่เคยมีการทำตลาดมาก่อน เรียกกันโดยทั่วไป ว่า "แบรนเนม" ส่วนมากจะขายเครื่องกรองน้ำเพื่อ ทำส่วนแบ่ง ด้านการตลาด ไม่เน้นอะไรมากนัก แบบตามกระแส ครับ

4). เครื่องกรองน้ำแบบ เฉพราะ เป็นเครื่องกรองน้ำที่ทำหรือประกอนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ หรือออกแบบเพื่อการใช้งาน ให้ได้ตามที่ต้องการ เครื่องกรองน้ำแบบนี้ ลูกค้าจะกำหนดความต้องการมาให้ และคนทำต้องทำให้ได้ตามที่ลูกค้า ต้องการ เรื่องราคา ค่าตัว ไม่ต้องห่วงครับ ขึันอยู่กับความพอใจของคน ขายครับ บางร้านใจดีอาจยกให้ฟรี (คงจะมีนะครับ ผมจะไปขอบ้าง) เช่น เครื่องกรองน้ำสำหรับคนที่มีโรคประจำตัว อาจะต้องการค่า pH ของตามที่กำหนด / บางท่านกำหนด คาแร่ธาตุ / บางท่านกำหนดค่า H2O เป็นต้น

5). เครื่องกรองน้ำ แต่ละรุ่นแต่ละแบบ จะมีข้อจำกัด ของเครื่องเอาไว้ ดังนั้น เราต้องทำความเข้าใจว่าและศึกษาข้อจำกัดของระบบเครื่องกรองน้ำ ว่าสามารถใช้ได้กับน้ำเราได้หรือไม่ เช่น

5.1) เครื่องกรองน้ำระบบ RO สามารถกรองน้ำประปา/ บาดาล ซื่งแต่ละเครื่องจะกำหนด ชนิด ของ RO-Membrone ว่าสามารถ รับค่า TDS ของน้ำได้ไม่เท่ากัน ตัวอย่าง 250 ppm / 650ppm/950ppm /1800ppm แบบนี้เป็นต้น หาใครไม่เข้าใจก็ต้องถามคนที่เราซื้อเครื่องกรองว่า เครื่องที่เราซื้อ สามารถติดตั้งได้หรือไม่ หาไม่เช่นนั้น แล้ว เครื่องกรองน้ำอาจสร้างอันตรายต่อเราหาเราได้รับน้ำที่ไม่ดี เข้าสู่ร่างกาย อาจทำให้ร่างกายมีการทำงานหนักเกินกว่า หรือเสียชีวิตเลย ก็ได้ครับ

5.2) เครื่องกรองน้ำ ทำไม? ต้องแบบขันตอนการทำงาน เพราะเหตูได้ ยกตัวอย่าง ง่ายๆ น้ำประปา กทม ดื่มได้ แสดงว่า การประปานครหลวงมีการบำบัดน้ำด้วยสารกร้อง / ไส้กรองที่ดีและมีคุณภาพได้รับมาตรฐาน ว่าเป็นไส้กรอง และสารกรองที่ใช้เพิื่อผลิตน้ำดื่ม เราก็อาจหาซื้อเครื่องกรองน้ำแบบกรอง กลิ่น สี คลอรีนมากรองได้ สารดังกล่าวจะเป็นพวก คาร์บอน นั้นเอง สำหรับใครที่กลัวเรื่อง เชื้อโรคก็อาจจะต้องหาซื้อรุ่นที่มีแสง VU /Ceramic /UF มาเพื่อป้องและกำจัด แต่หาใครต้องการควบคุมระบบค่า pH ในน้ำต้องเพิ่มระบบ Alkaline หรือเครื่องผลิตน้ำด่าง แบบต่าง ๆ ๆมาเพิ่ม ส่วนแบบใหนดี หรือไม่ดี ก็ขึ้นอยู่กับ ชนิดและประเภทของไส้กรอง และสารกรอง ครับ รวมถึง ช่างที่ออกแบบว่า เป็นหรือไม่เป็นมวย ครับ ซึ่งพอจะแยกง่าย ๆให้ดู ครับ

5.2.1 สารกรอง/ไส้กรอง Carbon Filtration ทำหน้าที่กรอง กลิ่น สี คลอรีน อนินทรีย์ และอินทรีย์ บางชนิด ขนาดกรองเล็ก 1-10 ไมครอน

5.2.2 สารกรอง/ไส้กรอง Ion Exchange Resin ทำหน้าที่กรองแลกเปล่ี่ยนประจุที่เป็นโซเดี่ยม ทำให้น้ำที่ผ่านมีความนุ่มนวน (ออกรถหวาน) บางแหล่งเรีกการหมักน้ำ นั้นก็พูดไป

5.2.3  ไส้กรอง UF ทำหน้าที่ กรองดักเชื้อโรคแบคทีเรีย บางชนิด และพญาติ ได้ ขนาดกรองเล็ก 0.01 ไมครอน

5.2.4  ไส้กรอง CERAMIC FILTRATION  ทำหน้าที่กรองดักเชื้อ เชื้อโรคบางชนิด ได้ ขนาดกรองเล็ก 0.3-.09 ไมครอน

5.2.5  ไส้กรอง NANO Filtration ทำหน้าที่กรองแยกเชืิ้อโรค และสารปนเปื้อนบางชนิด ขนาดกรองเล็ก 0.002 ไมครอน


ขอบคุณสำหรับการติดตาม หากมีใครสังสัย ข้อติดชม ชี้แนะ ตักเตื่อน ยินดีน้อมรับ ครับ

สำหรับท่านใดที่ต้องการอับเกรดเครื่องกรองน้ำ บนความหน้ามีมาให้ดูเป็นขันเป็นตอน ครับ

ที่ LINE : ID = p-water.com

Tags : เครื่องกรองน้ำ RO NANO UV UF

view