เครื่องกรองน้ำ อาร์ โอ แบบ 6 ขั้นตอน ยู วี

เครื่องกรองน้ำดื่มที่ดีที่สุด 

             เราคงได้ยินบ่อยๆ แต่เราจะรู้ได้อย่างไร ว่าคำนี้ มันถูกต้องหรือเป็นแค่คำโฆษณาชวนเชื่อ เครื่องกรองน้ำที่ดีจะต้องเป็นแบบใหน?

เราต้องการอะไร? จากน้ำที่ผ่านเครื่องกรอง นั้นเป็นคำถามที่ คนขายเครื่องกรองน้ำถามเรากลับ "เสนอ"

1). ต้องกรองน้ำได้สะอาด (แต่ต้องการมีแร่ธาตุ)

2). ต้องดี และราคาถูก

3). ต้องการราคาขายส่ง (แต่ขอการบริการ ฟรีทุกอย่าง)

4). ต้องการมีรับประกันใส้กรอง(แต่ใช้เครื่องกรองผิดประเภทน้ำ)

5). ต้องตามใจฉัน (แต่คนขายต้องรับผิดชอบ)

ทั้ง 5 ข้อเป็นคำถามที่พบทุกวัน และก็มีคำตอบทุกวันเช่นกันครับ


ข้อที่ 1). ต้องการน้ำได้สะอาด (แต่ต้องมีแร่ธาตุ)

ในโลกเรามีน้ำกับพื้นดิน เป็นส่วนประกอบ และมีแหล่งน้ำมี ให้เราห็นอยู่ 3 แหล่งใหญ่ ที่เราสามารถนำมาใช้ประโยนช์ได้

(1). น้ำฝน เป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ มีเกิดขี้นโดยธรรมชาติ คำถาม กลับ น้ำฝนสะอาดและดีที่สุด แล้วน้ำฝนมีแร่ธาตุใหม? ่ครับ

(2). น้ำผิวดิน เป็นแหล่งน้ำที่เราเก็บ หรือ มีการเก็บเองตามธรรมชาติ เช่น บึง หนอง ห้วอย ลำน้ำ น้ำตก เขื่อน ฯลฯ และมีการนำน้ำเหล่านี้มาใช้อีกที่ เช่น นำน้ำจากแม่น้ำ เข้าสู่กระบวนการผลิตน้ำ ประปา (ผ่านคลองประปา เป็นต้อน) แล้วน้ำดังกล่าง สะอาด และมีแร่ธ่าตุที่ต้องการ หรือไม่

(3). น้ำใต้ดิน เป็นแหล่งน้ำมีการนำมาใช้มากที่สุด ในการผลิตน้ำดื่ม ได้แก่ น้ำบาดาล ซึ่งเราต้องเจะลงไปลึกมากพอ จนพบทางทาง เราจึงนำขึ้นมาใช้ เช่นเดียกัน น้ำบาดาล สะอาด และมีแร่ธาตุ ที่ร่างกายต้องการหรือไม่


การตรวจแหล่นน้ำเบื่องต้นก่อนติดตั้งเครื่องกรองน้ำ (ค่าของน้ำก่อนกรอง และหลังกรอง)

1). ตัววัดค่า TDS. = ดูสารนำไฟฟ้าในน้ำ(รวม) แร่ธาตุที่นำไฟฟ้าได้ ทุกชนิดรวมกัน อ่านค่า ....ppm ว่าสามติดตั้งเครื่องได้หรือไม่ (เบื้องต้น) ไม่ใช่อุปกรณ์หลอกขายเครื่องกรองน้ำ(เหมื่อนท่านผู้รู้นำไปพูดกัน)
 เครื่องกรองน้ำ/ระบบกรองน้ำ  ในแต่ละแบบจะกำหนดค่า TDS ไว้ หากน้ำมีค่าสูงมากจะเครื่องกรองหรือระบบกรองจะไม่สามารถกรองน้ำได้ (น้ำที่ผ่านก็ไม่สะอาดพอ) ซึ่งในแต่ละประเทศก็จะกำหนดเป็นค่ามาตรฐานไว้เพื่อความปลอดภัยส่วนใครจะเชื่อหรือทำตามหรือไม่ (หากกรองกินเองก็คงไม่มีใครห้าม) แต่หากทำเป็นอุตสหกรรมน้ำดื่ม จะต้องนำน้ำที่ผ่านการกรองไปทดสองกับ 5 ขั้นตอนด้านบน หากไม่เข้าเกณฑ์ หรือไม่ผ่ารก็ไม่อณุญาตให้ผลิตและจำหน่าย (เคยเห็นเครื่องเมือทางการแพทย์ ที่ใช้นำเป็นส่วนประกอบ หากน้ำที่ผ่านเกิด 39 ppm  เครื่องจะหยุดการทำงานและ ขึ้นไฟสีแดง SERVICE ที่มีการนำไปทำเรื่อง การใช้ TDS = เพื่อการหลอกขายเครื่องกรองน้ำ นั้น น่ะจะเป็นการพูดเพื่อการค้า (หากใครอยากทดสอบ หาน้ำฝน แล้ว วัดค่า TDS หรือใครรู้จักรคนที่ดีแต่พูด ก็เอาไปให้เขาดูบ้างจะได้พูดในทางทีถูกบ้าง)


2). ตัวตกตะกอนไฟฟ้า (แท่งแหล็กที่มี + - 2 คู่ )= ตะกอนและสีของน้ำ จะบอกค่าออกไซด์ ว่าน้ำแต่ละแหล่ง มีแร่โลหะและอโหะ อะไรผสมอยู่บ้าง (เบื้องต้น)ไม่ใช่อุปกรณ์หลอกขายเครื่องกรองน้ำ(เหมื่อนท่านผู้รู้นำไปพูดกัน)


3). น้ำยาตรวจสอบความกระด้างของน้ำ = เมื่อหยดน้ำยาลงน้ำที่จะเกิดสี ดังนี้

     สีแดง    = มีความกระด้างสูง

     สีนำเงิน  = มีความกระด้างต่ำ (ใช้ได้)


4). น้ำยาตรวจสองสารคลอรีน ในน้ำ (มีท่านผู้ชำนานหลายท่าน อ่่านค่าแล้วบอกน้ำสะอาดมีแร่ธาตู)


5). น้ำยาตรวจสอบความเป็นกรดด่าง /กระดาษpH / เครื่องวัดค่า pH (มีท่านผู้ชำนานหลายท่าน อ่่านค่าแล้วบอกน้ำสะอาดมีแร่ธาตู)


ทั้ง 5 แบบเป็นการตรวจสอบคุณภาพน้ำแบบ ง่าย ๆที่ใครๆ ก็ทำได้ หาซื้อได้ตามท้องตลาดทั่วไป หากน้ำที่เรามีตรวจสอบแล้ว ผ่านทั้งหมด เทียบกับเคียงกับน้ำฝน น้ำนั้นควรดื่มที่สุด


เครื่องกรองน้ำแบบ ยู วี (UV: Ultraviolet Filtration) มีอยู่หลายแบบ หลายขั้นตอน

           เครื่องกรองน้ำแบบ อาร์ โอ ยู วี ที่จะนำมาพูเป็นแบบที่ได้รับความนิยม มีีีคุณสมบัติในการกรองน้ำได้หลากหลาย และมีประสิทธิภาพ สูง นำที่ผ่านการกรองจะสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และสารอันตรายต่อร่างกาย และยังมีคุณค่าทางแร่ธาตูขนาดเล็ก ที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้ทันที (โดยไม่เป็นอันตรายต่ออวัยะภายใน)

คุณสมบัติ ของน้ำที่นำมากรอง

     - น้ำฝน

     - นาประปา (ประปานครหลวง ประปาส่วนภูมิภาค ประปาชุดชน  ประปาตามบ้าน)

     - น้ำผิวดิน (น้ำบ่อ น้ำคลอง น้ำจากลำธาน น้ำจากบึง น้ำจากแม่น้ำต่างๆ )

     - น้ำบาดาล

     - น้ำเน่า (น้ำที่มีสารอันตรายเจือปน น้ำที่กลิ่นเน่าเสีย ฯลฯ น้ำที่เราไม่ไว้ใจว่าสะอาดพอที่จะดื่ม)


มั่นใจในคุณภาพ และความปลอดภัย

     -  เครื่องกรองน้ำแบบ อาร์ โอ เป็นเครื่องกรองน้ำที่กรองได้เล็กที่สุในโลก คือ 0.0001 ไมครอน

     -  เครื่องกรองน้ำแบบ อาร์ โอ  เป็นระบบกรองน้ำที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (NSF) ระดับสูงสุด

     -  ระบบกำจัดเชื้่อโรคด้วยแสง Ultraviolet Filtration เป็นการกำจัดเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพสูง และไม่ทำลายคุณค่าของน้ำ เหมือนการต้มน้ำ

     -  การใช้อะไหล่ ไส้กรอง สารกรอง ระดับ FoodGrand จะทำให้น้ำที่ผ่านปลอดภัยจากสารเจือปน

     -  เครื่องกรองน้ำแบบ อาร์ โอ เป็นเครื่องกรองน้ำทีมีระบบแยกน้ำเสีย และน้ำดี ออกจากกัน ซึ่งจะมีลักษณะเดียวกับอวัยวะถายในร่างกายของคนเราที่มีการกรองของเสียออกจากน้ำก่อนนำเข้าไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของเซลล์ ดังนั้นนำที่ผ่านกระบวนการกรองจากระบบ อาร์ โอ ยู วี จึงลดความเสียงการทำงานหนังของ ตับ ไต หัวใจน ลำไส้ จึงทำให้ร่างกายเราแข็งแรง และมีอายุการใช้งานที่ยาวนานต่อไป