เครื่องกรองน้ำแบบ อาร์ โอ

Reverse Osmosis System : แรงดัน น้ำที่ใหลผ่านใส้กรอง RO Membrane 0.0001 micron  จะต้องมีความสม่ำเสมอ นั้นหมายถึง การดูแล และการเลือกใช้ใส้กรอง PP / CTO / REN ที่มีคุณภาพ และการติดตั่ง ระบบให้เหมาะสำกับแรงดังน้ำ เข้า หรือแรงดันนัำภายในบ้าน ที่มีแรงดันมากพอ (ช่างผู้ติดต้้งต้องทราบ และเข้าใจ) จึงทำให้ลูกค้าได้น้ำดื่มที่มีคุณค่า และการใช้งานเครื่องได้เต็มประสิทธิภาพ อย่างแท้จริง

จุดเด่นของเครื่องกรองน้ำ
1.ระบบRO เป็นระบบการกรองที่สะอาดที่สุดในปัจจุบัน กรองได้0.0001micron (สะอาดกว่า)
2.ใช้อุุปกรณ์ และอะไหล่ ที่ได้มาตรฐาน FoodGrand ระดับ NSF ให้การยอมรับ ใช้กรองน้ำดื่มอย่างปลอดภัย
3.มีระบบ  flusher ทำการล้างไส้กรองอัตโนมัติ(มั่นใจกว่า)
4.มีระบบเปิด-ปิดของการไหลอัตโนมัติ หยุดทำงานเมื่อน้ำเต็มถัง (ปลอดภัยกว่า)
5.สามารถติดตั้งใต้ซิ้งค์ล้างจาน เพื่อความสะดวกและไม่เปลืองเนื้อที่ติดตั้ง (สะดวกกว่า)

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์
เป็นเครื่องกรองน้ำที่เหมาะสำหรับครอบครัวขนาด กลาง-เล็ก เป็นระบบกรองน้ำที่ดีที่สุด และได้รับการยอมรับทั่วโลกในปัจจุบัน
สามารถติดตั้งได้ทั้งแบบแขวน และใต้อ่างล่างจาน
มีบริการหลังการขอายด้วยทีมช่างมืออาชีพโดยตรง  พร้อมให้บริการเปลี่ยนไส้กรองตรวจเช็คระบบเครื่อง ซ่อมบำรุง แบบเดลิเวอรี่
มีระบบล้างไส้กรองอัตโนมัติ Flusher [ช่วยยืดอายุการใช้งานชองไส้กรองเมมเบลน]


ข้อมูลผลิตภัณฑ์                    
ระบบการกรอง: ระบบ RO กรองแบบ  5 ขั้นตอน ไส้กรอง PP, CTO, RESIN Ion(Food Grand), RO-Membrane , Carbon T/33
ถังน้ำแรงดัน สามารถบรรจุได้ถึง 12ลิตร
อัตราการกรอง: [RO50GPD ค่าประมาณ 8 ลิตร/โชั่วโมง] [RO75GPD ค่าประมาณ 12 ลิตร ต่อชั่วโมง] [RO100GPD ค่าประมาณ 16-20 ลิตร ต่อ ชั่วโมง] [RO150GPD ค่าประมาณ 25-30 ลิตร ต่อชั่วโมง] (ที่แรงดัน 20-40 psi)
สภาพน้ำที่เหมาะสม: ทั้งน้ำประปา น้ำบาดาล และน้ำกร่อย


ขั้นตอนการทำงานของระบบ อาร์ โอ (Reverse Osmosis:RO) แบบ 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนที่ 1). ไส้กรอง Sediment Filter (PP) 10" 10 micron Made  in USA.

ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอย สารตะกอน ผุ่น หิน ดิน ทราย โคลน สนิมเหล็ก ทึเจือปนมากับน้ำคลาบสนิมเหล็ก


ขั้นตอนที่ 2). ไส้กรอง Carbon Black Filtration (CTO) 10" 5 micron Made in USA

ทำหน้าที่กรองสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ กรองกลิ่น สี กรองคลอรีน และยาฆ่าแมลง บางอย่างได้


ขั้นตอนที่ 3). ไส้กรอง Softene Filter (FOOD GRADE)  10" 0.8 L Made in Germany 

เป็นการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ Ion Exchange โดยผ่าน Resin ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวกหินปูน (Ca, Mg) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดี่ยม (Na) ลงสู่น้ำ ทำให้น้ำที่ผ่านไส้กรองนี้มีความนุ่นนวน ชวนดื่มมากยิ่งขึ้น


ขั้นตอนที่ 4). ไส้กรอง RO-Membrane 0.0001 micron 

ทำหน้าที่กรองแยกสารละลายขนาดเล็กระดับ ไอออนและโมเลกุลของน้ำ ทำให้ได้น้ำสะอาด ปราศจากสารที่ก่อให้เกินดันตราย เช่น สารหนู สารปลอด สารตะกั่ว สนิมเหล็ก สารทองแทง ยาฆ่าแมลง โลหะกนัง สารก่อมะเร็งต่าง ๆ ตลอดจนเชื้อโรค เชื้อไวรัส ออกจากน้ำ (ระบบน้ำทิ้ง)


ขั้่นตอนที่ 5). ไส้กรอง Post Carbon T/33 CL10RO 10" Made in USA.

กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเหลงเหลื่อจากขนวนการกรอง ของน้ำ ช่วยปรับค่า น้ำให้เหมาะกับการดื่ม