เครื่องกรองน้ำดื่ม

เครื่องกรองน้ำดื่ม หรือ  ระบบกรองน้ำดื่ม เครืื่องกรองน้ำที่มีขาย ในตลาดมีให้เลือกมากมายตามความต้องการของลูกค้า และเหตุผลการใช้งาน แต่มีหลายท่าน อยากได้เครื่องกรองน้ำ หรือ ระบบกรองน้ำ แต่ยังไม่เข้าใจ "ชื่อ"ใช้เรียก ว่าเครื่องกรองน้ำแต่ละ ระบบมีลักษณะ และคูณสมบัติแต่งต่างกัน อย่างไร ตรงตามที่เราต้องการหรือไม่ ด้วยเหตุนี้ เครื่องกรองน้ำดื่ม จึงพอจะแยกออกตามที่ท่านผู้ทั้งหลายได้มีการนำเสนอไว้ และทางเราได้ศึกษา ทดสอบ ว่าเป็นเครื่องกรองน้ำแบบ ใหนดี และใช้ประโยนช์ จริงแท้ประการใด ดังนี้

เครืองกรองน้ำแบบที่ 1). เครื่องกรองน้ำ RO หรือ Reverse Osmosis เป็น ระบบที่มีขนาดการกรองเล็กที่สุด คือ 0.0001 ไมครอน (มีขนาดเล็ก 500,000 เท่า ของเส้นผมคนเรา) ระบบเครื่องกรองน้ำ RO ได้ถูกนำไปเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องมือทางการแพทย์ / เครืื่องมือด้านอุตสาหกรรม (หลายประเถท) แต่ ณ ที่นี้เราจะกล่าวถึง เครื่องกรองน้ำดื่ม ที่ใช้ "ระบบ RO (Reverse Osmosis Drinking Pure Water Sysrem)  เครื่องกรองน้ำดื่ม RO เป็นระบบกรองแยกสารละลายที่เจือปนอยู่กับน้ำ ด้วยหลักการใช้แรงดัน ผ่านเยื่อเมนเบรนที่มีความละเอียดสูง เมื่อน้ำที่ซึ่งผ่านจะแยกออกเป็น 2 สวน คือน้ำดื่ม (น้ำดื่ม) และน้ำเสีย(น้ำทิ้ง) สารละลายที่อาจก็ให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย(เมื่อมีการสระสม) ได้แก่ สารก่อมะเร็ง สารหนู สารตะกั่ว โลหะหนัก สารปลอด ตะกัว ทองแดง สังกะสี สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง ก๊าซแอมโมเนีย และสารอันตรายต่าง ๆ ฯลฯ
        น้ำดี ที่ได้(H2O) จะถูกแยกออกจากสารละลายต่างๆ ที่กล่าวมา ซึ่งสารละลายที่เล็กที่สุด(ที่ตรวจสอบได้ ด้วย TDS คือ สารจำพวกโลหะ)เครื่อง กรองน้ำแบบที่ 2). เครื่องกรองน้ำ NF หรือ Nano Filtration Filter เป็นระบบกรองที่มีขนาดเล็กเป็นอันที่ 2 จาก RO ซึ่งมีขนาดรูปแบบ และการใช้งานคล้ายกันมากที่สุด จะดูความแตกต่างกันคื่อ น้ำที่ผ่านระบบกรองแบบ Nano จะยังหลงเหลือค่า สารละลายที่เป็นโลหะหนักอยู่ (ตรวจสอบด้วย TDS) ด้วยเห็ตนี้จึงทำให้เครืองกรองน้ำแบบ Nano ราคาที่สูง และไม่ได้รัีบความนิยมมากหนัก

เครื่องกรองน้ำแบบที่ 3). เครื่องกรองน้ำ UF หรือ Ultra Filtration Filter มีความละเอียดในการกรอง 0.01 ไมครอน เป็นเครืองกรอง หรือระบบกรองที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน เนืองจาเป็นเครื่องกรองน้ำที่มีราคา ถูก ดูแลรักษาง่าย แต่มีข้อจำกัดอยู่ที่ น้ำที่จะนำมากรองต้องเป็นที่มีค่าง TDS ไม่สูง คือไม่เกิน 250 ppm.  เครื่องกรองน้ำ แบบ UF มีให้เหลือหลายแบบ คือมีแบบ 3 ขั้นตอน / แบบ 4 ขั้นตอน / แบบ 5 ขั้นตอน และแบบ 6 ขั้นตอน ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นเรือง ราคา + คุณภาพ เครื่องกรองน้ำ แบบ UF จึงเหมาะสำหรับระบบน้ำประปา ในเขตเมือง (ต้องตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อน)

เครื่องกรองน้ำแบบที่ 4). เครื่องกรองน้ำแบบ MF หรือ Micro Filtration Filter เครื่องกรองน้ำ แบบ MF เคยเป็นเครื่องกรองน้ำที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งเราเรียกอีกซื่อหนึ่งว่าเครืองกรองน้ำ "ระบบ CERAMIC"บอกแบบนี้ หลายท่านเคยใช้มาแล้ว ซึ่งในปัจจุบันยึ่งมีให้บริการอยู่ ซึ่ง ระบบกรองน้ำแบบ MF มีตั้ง แบบ 1-5 ขั้นตอน มีให้เลือกหลายราคา