ชนิดและรูปแบบระบบกรองน้ำ

ระบบการกรองน้ำแบบต่างๆ

         เครื่องกรองน้ำถูกแบ่งออกหลายแบบ ตามความละเอียดการกรอง(เล็ก) ซึ่งแต่ละแบบจะมีความเหมาะสมอย่างไร?  ก็ขึ้นอยู่กับการความประสงค์ในการใช้งาน และคุณภาพของน้ำที่นำมากรอง (น้ำดิบ/แหล่งน้ำ)


ประเภทที่ 1). เครื่องกรองน้ำ RO = Reverer Osmosis

ป็นเครื่องกรองน้ำที่กรองได้เล็กที่สุด และดีที่สุด สามารถกรองได้เล็ก 0.0001 ไมครอน หรือ 500,000 เท่า สามารถกรองแยกสารอันตราย ที่เจือปนอยู่กับน้ำออก ได้มากถึก 99.99 %  ทำให้เราได้น้ำที่มีความสะอาด บริสุทธิ์พร้อมใช้ พร้อมดื่ม ปราศจากเชื่้อโรค และสารก่อมะเร็ง สารอันตรายต่อร่างกายประเภทที่ 2). เครื่องกรองน้ำ NF = Nano-Filtration

เป็นเครื่องกรองน้ำที่กรองได้เล็กน้อยกว่า ระบบ RO คือไม่สามารถสารอันตรายที่เป็นโลหะออกจากน้ำได้ ซึ่งอาจก็เป็นอันตายได้ (หากมีการจำนวนมากเกินขนาด)


ประเภทที่ 3). เครื่องกรองน้ำ UF = Ultra-Filtration

เป็นเครื่องกรองน้ำที่ มีขนาดกรองเล็ก 0.01 ไมครอน เป็นระบบกรองที่สามารถกรอง น้ำที่มีเชื้อโรคบางชนิดได้ เช่น เชื้อโรคท้องร่วง


ประเภทที่ 4). เครื่องกรองน้ำ MF = Micro-Filtration

เป็นเครื่องกรองน้ำที่ขนาดกรองเล็ก 0.3-0.9 ไมครอน เป็นระบบกรองที่สามารถกรอง เชื่อแบคทีเรีย บางชนิดได้ เครื่องกรองน้ำระบบ MF เรียกอีกชื่อว่า เครื่องกรองน้ำระบบ CERAMIC นั้นเอง


ประเภทที่ 5). เครื่องกรองน้ำ แบบ "ธรรมดา"

เป็นเครื่องกรองน้ำขายแพร่หลายในบ้านเรา มีให้เลือกหลายราคา เครื่องกรองน้ำแบบ 5 ขั้นตอน ธรรมดา นี้ มีขนาดกรองเล็กที่ 5 ไมครอน สามารถกรอง ตะกอน กลิ่น สี คลอรีน ได้

เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้น เเบบ RO :Revers Osmosis System:

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP ทำหน้าที่กรอง โคลน หิน ทราย  ดิน สารเเขวนลอยต่างๆเเละฝุ่นละอองที่มีขนาด มากกว่า 1 ไมครอน

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Carbon ทำหน้าที่ดูดซับ กลิ่น สี สารเคมี คลอรีนเเละสิ่งสกปรกต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin ทำหน้าที่ดูดซับหินปูนในน้ำ ให้ลดลง เเละจะทำการปล่อยโซเดียม ทำให้น้ำมีรสหวานชวนดื่มมากขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรอง Membrane สามารถกรองน้ำได้สูงสุด 0.0001 ไมครอน เเละสามารถเเยกน้ำดีออกจากน้ำเสียได้ โดยที่จะได้น้ำดีมา 40-50% เเละน้ำเสีย 50-60%

ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon inline T/33CL10 ไส้กรองนี้ไม่สามารถกรองสารต่างๆได้ เเต่จะทำหน้าที่ ปรับ PH ปรับสภาพน้ำเเละปรับรสชาติให้ดีขึ้นก่อนนำมาดื่ม


เครื่องกรองน้ำ NF = Nano-Filtration

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP ทำหน้าที่กรอง โคลน หิน ทราย  ดิน สารเเขวนลอยต่างๆเเละฝุ่นละอองที่มีขนาด มากกว่า 1 ไมครอน

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Carbon ทำหน้าที่ดูดซับ กลิ่น สี สารเคมี คลอรีนเเละสิ่งสกปรกต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin ทำหน้าที่ดูดซับหินปูนในน้ำ ให้ลดลง เเละจะทำการปล่อยโซเดียม ทำให้น้ำมีรสหวานชวนดื่มมากขึ้น

ขั้น ตอนที่ 4 ไส้กรอง Nano มีความสามารถในการกรองได้ถึง 0.001 เเต่เนื่องจากไส้กรองนี้ไม่มีระบบน้ำทิ้ง จีงทำให้ไส้กรองนี้ตันง่ายกว่า ระบบ UF เเละระบบ RO

ขั้น ตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon inline T/33CL10 ไส้กรองนี้ไม่สามารถกรองสารต่างๆได้ เเต่จะทำหน้าที่ ปรับ PH ปรับสภาพน้ำเเละปรับรสชาติให้ดีขึ้นก่อนนำมาดื่ม


เครื่องกรองน้ำ UF = Ultra-Filtration

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP ทำหน้าที่กรอง โคลน หิน ทราย  ดิน สารเเขวนลอยต่างๆเเละฝุ่นละอองที่มีขนาด มากกว่า 1 ไมครอน

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Carbon ทำหน้าที่ดูดซับ กลิ่น สี สารเคมี คลอรีนเเละสิ่งสกปรกต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin ทำหน้าที่ดูดซับหินปูนในน้ำ ให้ลดลง เเละจะทำการปล่อยโซเดียม ทำให้น้ำมีรสหวานชวนดื่มมากขึ้น

ขั้น ตอนที่ 4 ไส้กรอง Ultra Filtration Membrane สามารถกรองได้สูงสุด 0.03-0.01 ไมครอน สามารถกรองเเบคคีเรียได้ดี เเต่ไม่สามารถกรองไวรัสได้

ขั้น ตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon inline T/33CL10 ไส้กรองนี้ไม่สามารถกรองสารต่างๆได้ เเต่จะทำหน้าที่ ปรับ PH ปรับสภาพน้ำเเละปรับรสชาติให้ดีขึ้นก่อนนำมาดื่ม


เครื่องกรองน้ำ MF = Micro-Filtration

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP ทำหน้าที่กรอง โคลน หิน ทราย  ดิน สารเเขวนลอยต่างๆเเละฝุ่นละอองที่มีขนาด มากกว่า 1 ไมครอน

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Carbon ทำหน้าที่ดูดซับ กลิ่น สี สารเคมี คลอรีนเเละสิ่งสกปรกต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin ทำหน้าที่ดูดซับหินปูนในน้ำ ให้ลดลง เเละจะทำการปล่อยโซเดียม ทำให้น้ำมีรสหวานชวนดื่มมากขึ้น

ขั้น ตอนที่ 4 ไส้กรอง Micro Filtration Membrane สามารถกรองได้สูงสุด 0.1-10 ไมครอน สามารถเเยกเเยะสิ่งสกปรกเเละสาเเขวนลอยได้ดี สามารถนำออกมาทำความสะอาดได้ ทำให้ไม่ต้องเปลี่ยนไส้กรองบ่อยๆ

ขั้น ตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon inline T/33CL10 ไส้กรองนี้ไม่สามารถกรองสารต่างๆได้ เเต่จะทำหน้าที่ ปรับ PH ปรับสภาพน้ำเเละปรับรสชาติให้ดีขึ้นก่อนนำมาดื่ม


เครื่องกรองน้ำ 5 ขั้นตอนหรือเครื่องกรองน้ำธรรมดา

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรอง PP ทำหน้าที่กรอง โคลน หิน ทราย  ดิน สารเเขวนลอยต่างๆเเละฝุ่นละอองที่มีขนาด มากกว่า 1 ไมครอน

ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรอง Carbon ทำหน้าที่ดูดซับ กลิ่น สี สารเคมี คลอรีนเเละสิ่งสกปรกต่างๆ

ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรอง Resin ทำหน้าที่ดูดซับหินปูนในน้ำ ให้ลดลง เเละจะทำการปล่อยโซเดียม ทำให้น้ำมีรสหวานชวนดื่มมากขึ้น

ขั้น ตอนที่ 4 ไส้กรอง Post Carbon 12 inch สามารถดักจับกลิ่น สี คลอรีน ที่อาจหลงเหลืออยู่ในน้ำ ทำให้น้ำสะอาด รสชวนดื่ม

ขั้น ตอนที่ 5 ไส้กรอง Post Carbon inline T/33CL10 ไส้กรองนี้ไม่สามารถกรองสารต่างๆได้ เเต่จะทำหน้าที่ ปรับ PH ปรับสภาพน้ำเเละปรับรสชาติให้ดีขึ้นก่อนนำมาดื่ม


สาเหตุและปัญหา ที่ต้องมีการกรองน้ำดื่ม และน้ำใช้

1.เเหล่งน้ำ

 เเหล่งน้ำในปัจจุบันปนเปื้อนไปด้วยสารพิษมากมาย อาทิเช่น เชื้อโรคต่างๆ ไวรัส จุลินทรีย์ต่างๆ ซึ่งสารพิษเหล่านี้เกิดจากคนที่มักง่ายทิ้งขยะลงเเม่น้ำ หรือเเม้กระทั้ง น้ำประปา น้ำประปาบางเเห่งเเค่น้ำมากรอง UV เเล้วนำมาดื่มทั้งที่เชื้อโรคบางชนิดยังไม่ถูกกรองออก ซี่งพอจะจำเเนกเเหล่งน้ำได้ 4 เเหล่ง ดังนี้

1.1น้ำฝน น้ำฝนมีฤทธิ์เป็นกรดเนื่องสมัยนี้มีเเต่โรงงานเต็มไปหมดถ้าเรานำมาดื่มเราก็จะได้เชื้อจากการปล่อยน้ำเสียของโรงงาน

1.2น้ำห้วย/หนอง/คลอง/บีง ได้รับเชื้อโรคจากการทิ้งขยะของมนุษย์

1.3น้ำบ่อหรือน้ำซีม น้ำบ่อได้รับเชื้อโรคจากน้ำฝน

1.4น้ำบาดาล น้ำบาดาลเป็นน้ำที่มีเเร่ธาตุสูงเเต่ถ้าเราได้ดื่มน้ำบาดาลมากไปก็จะเป็นผลเสียต่อร่างกาย

2.สารแขวนลอยและสารละลาย ในน้ำ

      2.1 สารตะกอน / สารแขวนลอย


      2.2 สารละลาย

ในทางเคมีสารละลาย คือสารผสมที่เป็นเนื้อเดียวกัน ซึ่งมีสสารหนึ่งชนิดหรือมากกว่าเป็นตัวละลาย ละลายอยู่ในสารอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นตัวทำละลาย เหมือนเกลือละลายในน้ำ เเต่ก๊าซก็สามารถละลายในของเหลวได้ เช่น คาร์บอนไดออกไซด์หรือออกซิเจนสามารถละลายในน้ำ เเละ สารแขวนลอย สารแขวนลอย เป็นสารที่ประกอบด้วยอนุภาคเล็ก ๆ ของของแข็ง มีขนาด เส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่าสารคอลลอยด์ สารแขวนลอย จะมีเส้นผ่าศูนย์กลางใหญ่กว่า 1 x 10-4 เซนติเมตร อนุภาค ของของแข็งลอยกระจายอยู่ในของเหลวซึ่งสามารถมองเห็นได้ อย่างชัดเจน เมื่อตั้งทิ้งไว้นิ่ง ๆ จะเกิดการตกตะกอน เช่น น้ำโคลน น้ำคลอง น้ำอบไทย น้ำแป้ง เป็นต้น