โรคร้ายที่อาจเกิด>>>เมื่อร่างกายขาดน้ำ

โรคร้ายที่อาจเกิดขึ้นมื่อร่างกายขาดน้ำ 

             ในปัจุบันมีผู้ป่วยจำนวนมาก  ที่มีอาการเจ็บป่วย โดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งถึงแม้ว่าคนเหล่านั้นจะมีการออกกำลังกาย กินอาการดีๆ มีฐานะร่ำรวย แต่อาการเจ็บป่วยก็ยังมาเยือนเขาได้ ที่เราชอบเรียกว่า "โรคคนมีเงิน" นั้น เอง หลายคนอาจไม่ให้ความสำคัญกับ น้ำดื่ม ซึ่ง มีส่วนสำคัญอันดับ 2 จาก อากาศที่เราใช้หายใจ แต่คนส่วนใหญ่กับให้ความสำคัญอันดับสุดท้าย อันเนื่องมาจาก เขาไม่ทราบหรือไม่ก็ได้

                มีคนจำนวนมาที่เจ็บป่วยเพราะร่างกายขาดน้ำ ซึ่ง ภาวะการขาดน้ำ คือการดื่มน้ำไม่เพียงพอ หรือ ขาดน้ำที่ดีพอ นั่นเอง โรคต่างๆ ล้วนเกิดจากภาวะการขาดน้ำ ไดแก่ คอเลสเตอรอลสูง ความดันโลหิดสูง หลอดเลือดตีบตัน หัวใจ เบาหวาน ไต หอบหืด และโรคภูมคุ้มกันบกพร่อง เป็นต้น

               ใน 100% ของร่างกายคนเรามีน้ำอยู่ประมาณ 75% ดั้งนั้นหากเราได้รับน้ำที่ดีและมีความบริสุทธิ์ กับความต้องกายของร่างกาย ก็จะส่งผลทำให้ร่างกายแข็งแรง ระบบการทำงานของร่างกาย สามารถทำงานได้อย่างเต็มที  ทำให้เกิดความสมดุลย์ ภายในร่างกาย และร่างกายมีการแอกทีฟได้ตลอดเวลา นันเอง แต่งเมือใดก็ตามร่างกายขาดน้ำ หรือได้รับน้ำที่มีสารปนเปื่อนเป็นจำนวนมาก ร่ายขายก็จะศูนย์เสีย ความสมดุลย์  และมีการทำงานที่ผิดปกติ ทำให้เกิดภาวะความเจ็บป่วยตามมา นี้นเอง

           โรคร้ายที่จะเกิดเมื่อร่างกายขาดน้ำ

โรคคอเลสเตรอล / โรคความดันโลหิตสูง / โรคหลอดเลือดตีบตัน / โรคหัวใจ

+  โรคคอเลสเตรอล  คือ โรคที่