รับซ่อมเครื่องกรองน้ำ TREATTON RO
0.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

ซ่อมเครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำดื่ม Reverse Osmosis TREATTON 50 GPD

- ซ่อมเครื่องกรองน้ำ RO 50 GPD

  + ซ่อมปั้มไม่ทำงาน

  + ซ่อม น้ำไม่ไหล

  + ซ่อมไฟฟ้าไม่ตัด

  + ซ่อม เปลี่ยนอะไหล่

เครื่องกรองน้ำดื่ม Reverse Osmosis TREATTON 50 GPD

รับซ่อมระบบไฟฟ้า

รับระแรงดันน้ำดื่ม

รับเปลี่ยนไส้กรองแท้ มาตรฐาน NSF