เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน Excel RO75GPD TW
6,500.00 บาท
8,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

กำเนิดระบบกรองน้ำ RO:Reverse Osmosis

ในปี ค.ศ. 1748 โดย Jean-Antonine Nollet ได้คิดระบบกรองน้ำแบบ รีเวอร์สออโมสิส (Reverse Osmosis : RO)

เพื่อแยกสารละลายออกจากน้ำ ทำให้น้ำบริสุทธิ์ ต่อมาองค์กรนาซ่า (NASA) ได้นำระบบ RO ไปใช้น้ำเวกาศเพื่อแยกสารออกจากน้ำปัสสาวะของนักบินให้กลับมาใช้ได้ใหม่ จากนั้นกองทับเรือของสหรัฐได้ติดตั้งระบบ RO ในเรื่อ  

  ในปี ค.ศ. 1977 ได้มีการนำระบบกรองน้ำแบบ RO มาใช้อย่างแพร่หลาย จนเป็นที่นิยมถึงปัจจุบัน

         ทำไม ? ต้องเป็นระบบ RO ในการกรองน้ำดื่ม หลายท่านอาจมีข้อสังสัย ว่าจำเป็นแค่ใหนต้องใช้ระบบ RO ในการกรองน้ำ เสื่อเนื่องจากแหล่าน้ำเพื่อการบริโภคได้มีการบุกรุง จนทำใหนน้ำมีการปนเปื้อนสารละลายที่อาจก่อให้เกิดอันตรายกับร่างกาย ตัวอยางง่ายๆ ที่เราได้ยินบ่อยครั้ง การเตืมสารละลายคลอรีนในน้ำประปา เพื่อกำจัดเชื้อโรค (สารคลอรีนเมื่อมีการสระสมในร่างกายจนมากพออาจก่อให้เกิดโรคมะเร็งได้) หรือสารละลายที่ใช้ในทางการเกษตรโดยขาดการควบคุม และการกำจัดที่ถูกต้องจนทำให้แหล่งน้ำที่มีอยู่ตามธรรมชาติที่ดี เป็นน้ำที่มีสารพิษ และอันตราย (ขนาดปลา และสัตว์น้ำตาย) ตามที่เราเห็นในข่าว บ่อยครั้ง

การกรองน้ำด้วยระบบ RO จึงมีความจำอันดับ 1 ในการที่จะแยกสาร เคมี(สารละลาย)ที่เป็นอันตรายออกจากน้ำ ซึ่งระบบกรองแบบ RO เป็นการกรองที่ดีที่สุด เล็กที่สุด ราคาถูกและประหยัดสูงสุด (หากเที่ยบกับการกรองทั่วไปในตลาด)

 

จุดเด่นของเครื่่องกรองน้ำระบบ RO 

1). เป็นเครื่องกรองน้ำที่กรองได้ขนาดเล็กที่สุดในโลก คือ 0.0001 ไมครอน หรือ 500,000 เท่าของเส้นผมคนเรา เป็นการกรองระดับโมเลกุลของสารละลาย กรองเชื้อโรคที่เป็นอันตรายที่มีขนาดเล็กที่สุดอย่างเชื้อไวร้สได้ 

2). น้ำที่ผ่านระบบกรองแบบ RO จะรู้รสชาติดีเมื่อนำมาดื่ม ไม่มีกลิ่นสาบ เหม็น และกระด้างคอ

3). ระบบกรองด้วย อาโอ เมมเบรน สามารถกรองไอออน ของแร่ที่มีขนาดใหญ่ และเป็นอัตราย ให้เล็ก(ต่ำ) ที่ไม่เป็นอันตราย เมื่อดื่มเข้าสู่ร่างกายแล้ว ยังส่งผลดีต่อร่างกาย ในการนำไปใช้ได้ทันที่ (ซึมเข้าสู่ระดับเซลล์) โดยที่ร่างกายไม่ต้องศูนย์เสียพลังงานในในการแยกสารละลายในส่วนที่เกินออก จึงลดความเสี่ยงต่อระบ ไต ตับ ฯลฯ ระบบย่อยของร่างกาย 

4). ระบบกรองน้ำดื่ม RO มีราคาถูกและใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้าค่า 

5). ระบบกรองแบบ RO เป็นระบบกรองที่ใช้อะไหล่ ไส้กรอง สารกรอง แบบมาตรฐาน จึงหาซื่้อง่าย ดูแล ซ่อมบำรุงได้ง่าย และมีให้เหลือกหลากหลาย ตามความต้องการ ตั้งแต่ของดีจนต่ำถึงของไม่ดี ก็ยังมีขาย

 

ขั้นตอนการทำงานของระบบการกรองน้ำแบบ RO

ขั้นตอนที่ 1).

ไส้กรอง Sediment Filter (PP) 10" 10 micron Made  in Taiwan

ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอย สารตะกอน ผุ่น หิน ดิน ทราย โคลน สนิมเหล็ก ทึเจือปนมากับน้ำคลาบสนิมเหล็ก

ขั้นตอนที่ 2).

ไส้กรอง Carbon Black Filtration (CTO) 10" 5 micron Made in Taiwan

ทำหน้าที่กรองสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ กรองกลิ่น สี กรองคลอรีน และยาฆ่าแมลง บางอย่างได้

ขั้นตอนที่ 3).

ไส้กรอง Softene Filter (FOOD GRADE)  10" 0.8 L Made in Germany 

เป็นการกรองโดยใช้หลักการแลกเปลี่ยนประจุ Ion Exchange โดยผ่าน Resin ซึ่งเป็นตัวกลางในการดูดสารละลายจำพวกหินปูน (Ca, Mg) แล้วปล่อยประจุที่เป็นโซเดี่ยม (Na) ลงสู่น้ำ ทำให้น้ำที่ผ่านไส้กรองนี้มีความนุ่นนวน ชวนดื่มมากยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 4).

ไส้กรอง RO-Membrane 0.0001 micron 

ทำหน้าที่กรองแยกสารละลายขนาดเล็กระดับ ไอออนและโมเลกุลของน้ำ ทำให้ได้น้ำสะอาด ปราศจากสารที่ก่อให้เกินดันตราย เช่น สารหนู สารปลอด สารตะกั่ว สนิมเหล็ก สารทองแทง ยาฆ่าแมลง โลหะกนัง สารก่อมะเร็งต่าง ๆ ตลอดจนเชื้อโรค เชื้อไวรัส ออกจากน้ำ (ระบบน้ำทิ้ง)

ขั้่นตอนที่ 5).

ไส้กรอง Post Carbon T/33 CL10RO 10" Made in Taiwan.

กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่อาจเหลงเหลื่อจากขนวนการกรอง ของน้ำ ช่วยปรับค่า น้ำให้เหมาะกับการดื่ม

ข้อมูลเครื่อง

<*>   ขนาดตัวเครื่อง กว้าง X ยาว X สูง  =22 x 37 x 50 cm

<*>   น้ำหนัก (Weight)                      = 10 KG

<*>   กำลังการผลิต/วัน 8 ชม.           = 70 L /8 H                               

<*>   รูปแบบการติดตั้ง                     = แขวน ตั้งพื้น

<*>   รูปแบบน้ำดิบ                         = ประปา/บาดาล

<*>   การใช้ไฟฟ้า                          = ใช้ 220V >24VDC