เครื่องกรองน้ำ Excel RO75GPD
สินค้าแนะนำ
7,900.00 บาท
8,500.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เครื่่องกรองน้ำดื่มสำหรับครัวรื่อน ระบบรีเวอส์ออสโมซิส RO75GPD แบบ 5 ขั้นตอน

ขั้นตอนการทำงาน

1). ไส้กรอง Sediment Filter 

      กรองสารแขวนลอย สารตะกอน ที่มีขนาดใหญ่ 

2). ไส้กรอง Block CarBon Filter 

      กรองกลิ่น สี คลอรีน การสารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์

3). ไส้กรอง Softener Exchang Resin Filter 

      กรองแลกเปลี่ยนสารละลายจำพวกโซเดี่ยม ทำให้น้ำที่ผ่านมีความนุ่นนวนชวนดื่ม

4). ไส้กรอง RO-Membrane 0.0001 ไมครอน

      กรองสารอันตราย ระดับโมเลกุล ทำให้ได้น้ำสะอาด บริสุทธิ์ พร้อมดื่ม 

5). ไส้กรอง Post Carbon Filter T/33 

      กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และสารอันตรายต่างๆ ที่อาจหลงเหลือจากการกรอง