PWM150GPD-Flush Water
สินค้าแนะนำ สินค้าลดราคา
15,900.00 บาท
19,000.00 บาท
ติดต่อสอบถาม

เครื่องกรองน้ำดื่ม ระบบ Reverse Osmosis System

P-WATR-RO150GAP20"Flush Water

 

PROPURE RO-150GPD

เครื่องกรองน้ำดื่มที่ทันสมัยที่สุด ด้วยฟั้งชั่นการทำงานที่ง่าย และทำให้ท่านประหยัดค่าใช้จ่าย ในการดูแลรักษา และยังอุ่นใจกับประสิทธิภาพการทำงานที่มาพร้อมกับอะไหล่ คุณภาพ และไส้กรองมาตรฐานระดับโลก

 

ขั้นตอนที่ 1 ใส้กรอง Sediment Filter 20" (PP) Made in USA. ทำหน้าที่กรองสารแขวนลอย ฝุ่น โคลน ดิน หิน ทราย สายปนเปลื้อนขนาดใหญ่ต่าง ๆ ที่ปนมากับน้ำ เช่น น้ำมัน สนิมเหล็ก เป็ยต้น

ขั้นตอนที่ 2 ใส้กรอง Block Carbon Filter 20" (CTO) Made in USA. ทำหน้าที่กรองสารคลอรีน กลิ่น สี ที่ปนมากับน้ำ สารอินทรีย์ และสารอนินทรีย์ ต่าง

ขั้นตอนที่ 3 ใส้กรอง Resin Filter 20" (REN) ทำหน้าที่กรองดักจับสารจำพวกหินปูน ด้ายการแลกเปลี่ยนประจุที่เป็นโซเดี่ยม ลงน้ำ ทำให้น้ำมีความนุ่มนวน ชวนดื่ม ยิ่งขึ้น

ขั้นตอนที่ 4 ใส้กรอง RO Membrane Filter 0.0001 micron 12" (RO150GOD) ทำหน้าที่กรองแยกสารละลายที่ปนมากับหน้ำที่มีขนาดเล็ก เช่น สารจำพวกโลหะหนัก สารตะกั่ว สารปรอด สารหนู สารกัมมะถัน สารจำพวกยาฆ่าแมลงและยาฆ่าย่า สารก่อมะเร็งต่างๆ เชื้อโรคไวรัส เชื้อโรคแบคทีเรีย ฯลฯ

ขั้นตอนที่ 5 ใส้กรอง Post Carbon Fiter CL10 T/33 10" Made in USA. หน้าที่กรองกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ และปรับสภาพน้ำให้เหมาะสมกับการดื่ม

 

คุณสมบัติของน้ำที่จะนำมากรอง 

- น้ำต้องมีค่าไม่เกิน  900 ppm 

- น้ำที่นำมากรอง น้ำประปา / น้ำบาดาล

คุณสมบัติของเครื่อง

- ให้ pump 29VDC / 1.6 LPM /AMP=0.7A /PRESSURE = 80 PSI / MAX PRESSURE = 125 PSI (Made in Taiwan) 

- RO Membrane 150GPD 

- ใส้กรออง PP/CTO/REN = ขนาด 20" ได้รับการรับรองโดย  NSF(องค์การอนามัยโลก) และ Water Quality Assocition

- ระบบ Flush Water (Membrane = ด้ายมือ)